Optimalen izkoristek sončnih celic


Razsmernik

Sončne celice same po sebi sicer nimajo posebej impresivnega izkoristka, a to sploh ni važno, saj imamo na voljo več kot dovolj sončne energije. Tudi z 20% izkoristkom, kolikor recimo ponujajo sončne celice, lahko pridobimo dovolj energije za poganjanje različnih električnih sistemov. Seveda pa končni izkoristek ni odvisen le od tega, kaj zmorejo sami solarni paneli, temveč lahko na celotno izkušnjo močno vplivamo s premišljeno izbiro preostalih sestavnih delov sistema.

Pogosto se osredotočamo predvsem na akumulator, ki ima v osrčju takšnega sistema gotovo nepogrešljivo vlogo. A če pri tem zanemarimo nekatere druge nujne dele, ne bomo deležni dobre izkušnje. V kočni fazi recimo o uporabnosti solarnega sistema odloča razsmernik, ki je naprava, ki dejansko omogoča uporabo običajnih električnih porabnikov. S tega vidika je razsmernik prav tako ključen kot akumulator, saj brez te naprave ne moremo pričakovati kakšne posebne uporabnosti sistema. Na voljo imamo več možnih rešitev, pomembno pa je, da izberemo pravo. Razsmernik mora ustrezati tako solarnemu sistemu kot električnim porabnikom, ki jih nameravamo uporabljati. To pomeni, da bo treba imeti v mislih kar nekaj različnih lastnosti. Običajno sistem zgradimo okoli tega, koliko moči ponujajo solarni paneli, na drugi strani pa o sistemu odločajo še zahteve porabnikov. Vmes je razsmernik, ki mora odgovarjati obema stranema. V praksi je najpomembneje to, da izberemo napravo z zadostno zmogljivostjo, da lahko poganja predvidene porabnike.

To je le en izmed primerov, ki odločajo o končnem izkoristku sistema. Solarni paneli so seveda upravičeno deležni velike pozornosti, enako velja za akumulator, a v končni fazi je veliko odvisno od manjših komponent, ki imajo prav tako pomembno nalogo. Premisliti moramo o celotni kombinaciji, ki bo skrbela za napajanje predvidenih porabnikov, tako pa morajo biti posamezne komponente med seboj dobro usklajene. Le na ta način lahko pridobimo kar najboljši izkoristek in dejansko uporaben solarni sistem.


Sorry, comments are closed!