Prednost pri učinkovitem poslovanju


ITIL
ITIL

Upravljanje poslovanja v večjem podjetju ni mačji kašelj. O rezultatih, predvsem pa o storilnosti in učinkovitosti dela namreč odločajo tudi mnogi dejavniki, ki sploh niso vezani na samo opravljanje dejavnosti. To velja seveda še posebej v večjih in kompleksnejše organiziranih podjetjih, ki delujejo v skupinah in hkrati delajo na več projektih. V poštev pridejo nekatere rešitve, ki ponujajo prednost pri učinkovitem poslovanju.

ITIL

IT Infrastructure Library, s kratico ITIL, je verjetno precej neznana zadeva, predvsem za tiste podjetnike, ki se večinoma ukvarjajo le z upravljanjem svojega podjetja. Gre pa za uporabno ogrodje, ki lahko pomaga pri upravljanju delovnih procesov v podjetju. Še posebej cilja na podjetja, ki delujejo na področju informacijske tehnologije, čeprav ni omejeno izključno na ta. Vključuje namreč tudi mnoga splošna priporočila in smernice, ki se jih lahko držimo na vseh mogočih področjih. Vsebina lahko pomaga pri poenostavitvi in avtomatizaciji delovnih procesov, pri izboljšanju izkušnje pri delu in seveda pri izboljšanju rezultatov. Posebej uporaben je ITIL za tiste, ki delujejo v skupini, saj določa tudi načela za učinkovito skupinsko delo. Odpira odlične možnosti za optimizacijo poslovnih praks na različnih področjih.

CRM sistem

Poleg tega pa je pametno v praktično vsakem podjetju v uporabo vpeljati tudi CRM sistem. Čeprav kratica pomeni Customer-relationship management, torej upravljanje odnosov s strankami, so sodobni sistemi te vrste večinoma še bistveno bolj napredni in ponujajo razvejano funkcionalnost, ki dosega vsa področja poslovanja. CRM sistem lahko postane temeljni sistem za uspešno delo v podjetju, predvsem pa pomaga pri končnih korakih, torej pri trženju in prodaji, naposled pa še pri ohranjanju strank in pridobivanju rednih kupcev. CRM sistem je računalniško podprt in poenostavi praktično vsa vsakdanja opravila pri upravljanju odnosov s strankami. Točne funkcionalnosti so sicer odvisne od tega, kateri sistem uporabljamo, lahko da je CRM sistem tudi del večjega kompleta programske opreme.


Sorry, comments are closed!