Izdelava lesnih polizdelkov


lepljen-les-prodaja

Lesna industrija nam je v Sloveniji zelo domača. Zaradi velikih gozdnih površin, ki jih imamo, so se v mnogih področjih že zelo zgodaj začeli razvijati lesni obrati. Prvo so bile to žage, ki so jih postavljali v krajih ob vodi, skupaj z vso pripadajočo infrastrukturo, kot so na primer klavže in vodna kolesa za pogon žage. Industrijska revolucija pa je s pomočjo parnega stroja in motorja na notranje izgorevanje, kasneje pa še elektrike, stvari še nekoliko poenostavila. Za energijsko potraten razrez lesa namreč ni bilo več potrebno izkoriščati vodne energije, s tem pa so lesni obrati dobili še dodaten zagon in se razširili po Sloveniji. Seveda pa so velik delež predstavljali tudi končni obdelovalci lesa – mizarji, tesarji, kolarji, sodarji in drugi obrtniki, ki so se posluževali lesa kot glavnega materiala za svoje stvaritve.

V prvi fazi obdelave lesa je le tega potrebno oblikovati in pripraviti polizdelke, ki bodo šli naprej v končno obdelavo. Eden izmed splošnih, a zelo razširjen polizdelek iz lesa je lepljen les Prodaja lepljenega lesa se je zelo povečala v zadnjih letih, ker je tehnologija izdelave postala dostopna tudi manjšim mojstrom. 

Cnc razrez lesa in stiskanje lepljencev v hidravličnih stiskalnicah sta ključni tehnologiji, zaradi katerih je postal tako razširjen lepljen les. Prodaja enostavnih lesenih konstrukcij, kot so na primer leseni nadstreški in manjše vrtne ute, pa je še dodatno spodbudila to dejavnost, saj ogromen delež prometa tesarjev pride ravno iz naslova manjših konstrukcij, ki so največkrat odprtega značaja, tako da se konstrukcijski les vidi od znotraj. Ravno v teh primerih je lepljen les prva izbira za konstrukcijo. Cnc razrez lesa omogoča hiter in natančen razrez kosov, ki se jih bo sestavilo v lepljen les. Prodaja vnaprej razrezanih lesenih plošč ali desk po naročilih kupca pa je še dodatna prednost, ki jo prinaša cnc razrez lesa.


Sorry, comments are closed!