Kam po učno pomoč?


In_trukcije
In_trukcije

Ko se v šoli zatakne, je treba čim prej poiskati pravo rešitev. To ne pomeni, da moramo takoj zagnati paniko, saj to lahko vodi v povsem nasproten rezultat. Pravzaprav univerzalne rešitve ni, vsak bo moral postopati sam glede na to, kaj zahteva njegov specifični primer. Lahko pa seveda naštejemo nekaj pogostih ukrepov, ki se v mnogih primerih izkažejo za bolj ali manj koristne. Med najbolj učinkovite sodijo inštrukcije, ki pa vseeno v marsikaterem primeru niso najboljša opcija.

Veliko je odvisno od tega, za katere predmete pravzaprav gre. Običajno se najbolje izkažejo inštrukcije matematike, fizike in drugih naravoslovnih predmetov, pri katerih je možno učno snov predstaviti na različne načine. Prav nova perspektiva spretnega inštruktorja lahko osvetli rešitve z druge plati in olajša razumevanje učne snovi ter reševanje nalog učencu, ki sicer ni bil kos zahtevnim razlagam učitelja v šoli. Seveda pa morajo tudi inštrukcije matematike vključevati tako razlago teorije kot tudi vaje za utrjevanje snovi, zato se na ta način ni mogoče izogniti trdemu delu. Pravzaprav inštrukcije v mnogih primerih zahtevajo zelo veliko časa in truda, kar pa ni težava pri motiviranih učencih, ki želijo priti do dobrih rezultatov.

Druge možnosti

V nekaterih primerih inštrukcije niso ustrezna rešitev učnih težav. Morda je to zaradi neustrezne učne snovi oziroma predmetov – inštrukcije matematike so na primer učinkovite, ker je možno snov učinkovito podajati tudi v tej obliki. Pri nekaterih primerih to ni mogoče, oziroma lahko razumevanje olajšamo le do neke mere.

Če inštrukcije ne pridejo v poštev, bo treba učno pomoč iskati drugje. Smiselno je najprej ugotoviti, kje in zakaj se zatakne. Čisto možno je, da je edini problem v tem, da se učenec šolskemu delu ne posveča dovolj vestno. A pozor, prav lahko je snov res preveč zahtevna in siljenje k samostojnemu učenju ne bo pomagalo, temveč bo celo škodilo.


Sorry, comments are closed!