Se zaščita intelektualne lastnine splača?


Prijava patenta
Prijava patenta

Nad fizično lastnino podjetja ali posameznika ni težko obdržati nadzora, prav tako lahko sprejmemo določene ukrepe, s katerimi praktično odpravimo možnost kraje ali zlorabe. Pri intelektualni lastnini je drugače, saj je ta veliko bolj izpostavljena zlorabi. Na voljo imamo različne možnosti za zaščito takšne lastnine, en primer je recimo registracija blagovne znamke. Cena za takšno zaščito lahko marsikoga odvrne, prav tako so za zaščito potrebni nekateri postopki, ki zahtevajo nekaj truda in časa. Pojavi se torej vprašanje, ali se zaščita intelektualne lastnine sploh splača.

Do neke mere je to odvisno od vrste zaščite. Prijava patenta je na primer drugačna kot registracija blagovne znamke, cena je različna, tudi sami postopki se razlikujejo. V končni fazi pa je tudi zaščita različna, saj gre za različno intelektualno lastnino. Enako velja seveda za druge vrste intelektualne lastnine in njihove zaščite. Jasno pa je, da ne moremo kar za vsak primer odgovoriti, ali se zaščita splača ali ne.

V nekaterih primerih zaščita intelektualne lastnine gotovo zahteva preveč dela in denarja, da bi se odločili zanjo. To velja na primer v kakšnih manjših podjetjih in pri samostojnih podjetnikih, pa tudi pri večjih podjetjih, ki določene inovacije uporabljajo v neznatnih proizvodnih procesih. Če intelektualna lastnina ne predstavlja posebne konkurenčne prednosti, je pogosto nima smisla posebej ščititi. Sicer pa se glede tega pojavljajo določene strategije, ki tudi pri bolj dragocenih domislicah odsvetujejo koriščenje zaščite – prijava patenta na primer zahteva razkritje določenih podatkov, kar morda lahko ogrozi uporabnost inovacije.

V končni fazi je treba omeniti še ceno zaščite intelektualne lastnine. Pri postopkih, kakršna sta prijava patenta in registracija blagovne znamke, cena lahko igra pomembno vlogo, čeprav ni posebej visoka glede na to, da lahko zagotovi ključno konkurenčno prednost. Gre pa za preprosto matematiko – ali korist intelektualne lastnine odtehta stroške zaščite ali ne.


Sorry, comments are closed!