Veste, kaj je defi?


AED Slovenija
AED Slovenija

V situaciji, ko je ogroženo človeško življenje in o učinku prve pomoči pogosto štejejo tudi sekunde, je ustrezen in pravočasen odziv življenjskega pomena. Treba je poskrbeti za to, da se razumemo, pa tudi, da je komunikacija hitra in učinkovita. Prav zato se uporabljajo nekateri izrazi, ki do neke mere poenostavijo hitre ukrepe v primeru prve pomoči – med temi izrazi je tudi »defi«, ki pomeni okrajšavo za defibrilator.

Za defibrilator sicer že imamo kratico, AED – Slovenija je na tem področju sprejela mednarodni oziroma angleški zapis, ki pomeni »automated external defibrilator«, torej samodejni zunanji defibrilator. A namesto kratic SZD ali AED Slovenija rada dodaja še svojo različico poenostavljenega izraza, ki je defi. Ta okrajšava sicer ni uradna in velja le pogovorno. Tudi na znakih in nalepkah tega izraza ne zasledimo – za AED defibrilator cena pogosto vključuje tudi nalepke za izboljšanje vidnosti naprave, te pa so večinoma opremljene z napisom AED in simbolom srca s strelo.

Zakaj torej uporabljati izraz defi? Deloma zato, ker kratica AED Sloveniji ni domača, večinoma pa zato, da se defibrilatorji tudi v javni razpravi in vsakdanjih pogovorih začnejo pogosteje pojavljati in sprejemati. Ker je za AED defibrilator cena še vedno precej visoka, te naprave niso tako široko dostopne, kot bi morale biti. Potrebno je ozaveščanje in izpostavljanje dostopnosti in uporabnosti defibrilatorjev. Če pri tem uvedemo nov posrečen izraz, smo ta namen že deloma dosegli.

V praksi se verjeno nikoli ne bo pripetilo, da bi trije zlogi manj pomenili razliko med življenjem in smrtjo. A vredno je storiti vse, kar lahko, da zagotovimo čim boljšo učinkovitost prve pomoči pri uporabi defibrilatorjev. Kot je na primer za AED defibrilator cena relativno visoka, a vredna investicije, se splača trud vložiti tudi na področju ozaveščanja in informiranja javnosti. Izraz defi je en izmed poskusov, na voljo pa so tudi razna izobraževanja in usposabljanja.


Sorry, comments are closed!